DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn đơn vị
Tìm lọc danh bạ Reset Xem danh bạ CPC-eOffice
STT Nơi đặt máy Cơ quan Di động (096) / Mạng khác Email
Nội bộ Cố định
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (0511) - 393 Trưng Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Ban Lãnh đạo
1 Chủ tịch kiêm TGĐ (Ô. Nhân) 51200 6256444 0969.889.999 trandinhnhan@cpc.vn
2 PTGĐ (Ô.Kim Hùng) 51201 6255532 0963.252.999 hunglekim2012@yahoo.com
3 PTGĐ (Ô.Thành) 51202 6255534 0963.580.089 nguyenthanhpc3@gmail.com
4 PTGĐ (Ô. Sỹ Hùng) 51203 6255531 0963.151.961 hungps@cpc.vn
5 KSV Chuyên trách (Ô.Hồng) 51259 6255538 0963.464.748 Hongnt@cpc.vn
6 Kế toán trưởng (Ô.Thu) 51204 6255500 0963.338.888 Thuht@cpc.vn
Trợ lý Tổng giám đốc
7 Trợ lý TGĐ. Nguyễn Văn Đức 51240 0963.356798 nvduc2014a@gmail.com
Đảng ủy Tổng Công ty
8 Phó bí thư Đảng ủy (Ô.Ngân) 51567 6255507 0963.012.567 Ngantt@cpc.vn
9 PCVP (B. Vân) 51568 0963.020.565 thanhvancpc@gmail.com
10 PCNUBKT (Ô. Toàn) 51566 0968.080.000 huytoan66@gmail.com
11 PTBTC (Ô. Mạnh Hùng) 0963.222.556 mhungpc3@gmail.com
12 Chuyên viên 3612732
Văn phòng Công đoàn
13 CT Cđoàn (Ô.Khánh) 51205 6255549 0962.024.449 Phamquockhanh@cpc.vn
14 Phó CT CĐoàn (ô.Hùng) 51276 0963.404.627 Hungth1956@gmail.com
15 Chuyên viên 51277
Văn phòng
16 Chánh văn Phòng (Ô. Quang) 51210 2465555 0963.252.729 Quangtmcpc@gmail.com
17 Phó chánh Văn phòng (Ô. Minh) 51211 0963.194.797 Minhtc@cpc.vn
18 Phó chánh Văn phòng (Ô. Chiến) 51268 0919.515.430 chiennkpc3@gmail.com
19 Văn thư 51216 - 51217 6258555
20 Máy Fax 51217 3625071
21 Quản trị 51209 6257111
22 Lưu trữ - Thư viện 51279
23 Tổ xe 51214
24 Tổ Bảo vệ 51213 6254333
Tổ thư ký
25 Thư ký PTGĐ. (Ô.Truyền) 51512 0963.225.777 daotruyenqtpc@gmail.com
26 Thư ký PTGĐ. (Ô. Bảo) 51511 0905.895.089 tqbao0106@yahoo.com
Ban Tổ chức & Nhân sự
27 Trưởng ban (Ô.Lợi) 51230 6502999 0963.424.999 Loitd@cpc.vn
28 Phó trưởng ban (Ô.Lâm) 51232 2210530 0963.434.999 Lamleminh@cpc.vn
29 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51233 0963.515.253 Tuanleduyanh@cpc.vn
30 Phó Trưởng ban (Ô.Nam) 0963.345.456 binhnguyennam@gmail.com
31 Y tế(Bà. Thảo) 51295
Ban Kế hoạch
32 Trưởng ban (Ô. Dũng) 51220 6254222 0963.252.525 Dunglha@gmail.com
33 Phó trưởng ban (Ô.Chương) 51221 2210362 0914.030.398 Chuongpc3@gmail.com
34 Chuyên viên 51222 - 51223 - 51224
Ban Tài chính Kế toán
35 Phó trưởng ban (Ô. Sơn) 51251 2210375 0963.655.999 Sonnt@cpc.vn
36 Phó trưởng ban (Bà. Tuyền) 51257 0963.833.999 tuyennapc3@gmail.com
37 Chuyên viên 51251 - 51252 2210375 - 2210532
Ban Kinh doanh
38 Trưởng ban (Ô.Phương) 51290 2210379 0963.814.222 Phuongttr@gmail.com
39 Phó trưởng ban (Ô.Tiến) 51595 0969.256.868 Tientv@cpc.vn
40 Phó trưởng ban (Ô.Hùng) 51291 0963.030.106 hungnq_05@yahoo.com.vn
41 Chuyên viên 51293 2210379
Ban Kỹ thuật
42 Trưởng ban (Ô.Long) 51240 6255540 0912425371 long79d@gmail.com
43 Chuyên viên 51241 - 51242 - 51243 2210274 - 2210284 - 2210531
Ban Vật tư
44 Trưởng ban (Ô.Trường) 51260 6255560 0963.234.345 letruonglec@gmail.com
45 Phó trưởng ban (Ô.Phước) 51261 0963.101.595 Phuochk@cpc.vn
46 Chuyên viên 51263
Ban Quản lý Đầu tư
47 Trưởng ban (Ô.Cường) 51280 6255582 0963.404.142 cuongthaivan@gmail.com.vn
48 Phó trưởng ban (Ô.Vũ) 51281 2210368 0963.202.555 vuvandangdolphin@gmail.com
49 Phó trưởng ban (Ô.Việt) 51282 2210288 0963.217.218 vietnh.na@gmail.com
50 Phó trưởng ban (Ô.Châu) 0963.208.209 nguyennhochau@gmail.com
51 Chuyên viên 51282 2210288
Ban Công nghệ thông tin
52 Phó trưởng ban.PT (Ô.Tuấn) 51264 0963.231.980 Trankhac.tuan@gmail.com
53 Chuyên viên 51694 - 51695 - 51289 2210382
Ban Thanh tra bảo vệ
54 Trưởng ban (Ô.Sơn) 51236 6255510 0963.424.222 Sonhn61@yahoo.com.vn
55 Phó trưởng ban (Ô. Lợi) 51237 0913.490.076 Lephucloicpc@gmail.vn
56 Chuyên viên 2210380
Ban Pháp chế
57 Trưởng ban (Ô. Ánh) 51218 6255518 0963.123.345 Anhpc3@yahoo.com
58 Phó trưởng ban (B. Đoan) 51215 0966.687.768 todoanpham@gmail.com
59 Chuyên viên 51219
Ban Quan hệ quốc tế
60 Trưởng ban (B.Liên) 51270 6255570 0963.515.999 Dieulien@gmail.com
61 Phó trưởng ban (Ô.Hưng) 51271 2210367 0963.233.466 Frdpc3@gmail.com
62 Phó trưởng ban (B.Lý) 51273 2210520 0963.231.960
63 Chuyên viên 51271 2210520
Ban Quan hệ cộng đồng
64 Phó trưởng ban.PT (B.Khanh) 51597 2210381 0963.070.999 Khanhpc3@gmail.com
65 Chuyên viên 51596
66
Ban an toàn
67 Trưởng ban (Ô.Thành) 51287 6255514 0963.356.357 Thanhnc@cpc.vn
68 Phó trưởng ban (Ô. Tuấn) 51288 0963.486.424 Tuantn@cpc.vn
Ban Quản lý xây dựng
69 Trưởng ban (Ô.Thiện) 51226 6255111 0963.135.136 Dchieuthien@gmail.com
70 Chuyên viên 51268 - 51229
Ban Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
71 Trưởng ban (Ô. Sỹ) 51247 2210379 0963.494.899 letansy69@gmail.com
72 Phó trưởng ban (Ô.Khánh) 51248 0962.678.989 khanhnhcpc@gmail.com
73 Phó trưởng ban (Ô.Gia) 0963.656.999 tranvangia@gmail.com
74 Chuyên viên 51249
Ban Kiểm soát nội bộ
75 Trưởng ban (Ô.Bình) 51296 3404260 binhphancong@gmail.com
Đầu trang