DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn đơn vị
Tìm lọc danh bạ Reset Xem danh bạ CPC-eOffice
STT Nơi đặt máy Cơ quan Di động (096) / Mạng khác Email
Nội bộ Cố định
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (0511) - 393 Trưng Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Ban Lãnh đạo
1 Chủ tịch kiêm TGĐ (Ô. Nhân) 51200 6256444 0969.889.999 trandinhnhan@cpc.vn
2 PTGĐ (Ô.Kim Hùng) 51201 6255532 0963.252.999 hunglekim2012@yahoo.com
3 PTGĐ (Ô.Thành) 51202 6255534 0963.580.089 nguyenthanhpc3@gmail.com
4 PTGĐ (Ô. Sỹ Hùng) 51203 6255531 0963.151.961 hungps@cpc.vn
5 Kế toán trưởng (Ô.Thu) 51204 6255500 0963.338.888 Thuht@cpc.vn
6 KSV Chuyên trách (Ô.Hồng) 51259 6255538 0963.464.748 Hongnt@cpc.vn
Trợ lý Tổng giám đốc
7 Trợ lý TGĐ. Nguyễn Văn Đức 52500 0963.356798 nvduc2014a@gmail.com
Đảng ủy Tổng Công ty
8 Phó bí thư Đảng ủy (Ô.Sỹ) 52600 6255507 0963.494.899 letansy69@gmail.com
9 Trưởng ban Dân vận (Ô.Ngân) 52601 0963.012.567 Ngantt@cpc.vn
10 PCVP (B. Vân) 52602 3612732 0963.020.565 thanhvancpc@gmail.com
11 PCNUBKT (Ô. Toàn) 52603 0968.080.000 huytoan66@gmail.com
12 PTBTC (Ô. Mạnh Hùng) 52606 0963.222.556 mhungpc3@gmail.com
13 Chuyên viên 52604 3612732
Văn phòng Công đoàn
14 CT Cđoàn (Ô.Khánh) 51205 6255549 0962.024.449 Phamquockhanh@cpc.vn
15 Phó CT CĐoàn (ô.Hùng) 51276 6255550 0963.404.627 Hungth1956@gmail.com
16 Chuyên viên 51277 6262266
Văn phòng
17 Chánh văn Phòng (Ô. Quang) 51210 2465555 0963.252.729 Quangtmcpc@gmail.com
18 Phó chánh Văn phòng (Ô. Minh) 51211 6259111 0963.194.797 Minhtc@cpc.vn
19 Phó chánh Văn phòng (Ô. Chiến) 51268 0919.515.430 chiennkpc3@gmail.com
20 Văn thư 51216 - 51217 6258555
21 Máy Fax 51217 3625071
22 Quản trị 51209 6257111
23 Lưu trữ - Thư viện 51279
24 Tổ xe 52512
25 Tổ Bảo vệ 51213 6254333
Tổ thư ký
26 Thư ký PTGĐ. (Ô.Truyền) 52503 0963.225.777 daotruyenqtpc@gmail.com
27 Thư ký PTGĐ. (Ô. Bảo) 52505 0905.895.089 tqbao0106@yahoo.com
28 Thư ký PTGĐ. (Ô.Hưng) 52504 0914.061617 evncpc.hung@gmail.com
Ban Tổ chức & Nhân sự
29 Trưởng ban (Ô.Lợi) 51230 6502999 0963.424.999 Loitd@cpc.vn
30 Phó trưởng ban (Ô.Lâm) 51232 6566009 0963.434.999 Lamleminh@cpc.vn
31 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51233 0963.515.253 Tuanleduyanh@cpc.vn
32 Phó Trưởng ban (Ô.Nam) 51231 0963.345.456 binhnguyennam@gmail.com
33 Y tế Cơ quan (B.Thảo) 51295
Ban Kế hoạch
34 Trưởng ban (Ô. Dũng) 51220 6254222 0963.252.525 Dunglha@gmail.com
35 Phó trưởng ban (Ô.Chương) 51221 0914.030.398 Chuongpc3@gmail.com
36 Chuyên viên 51222 - 51223 - 51224
Ban Tài chính Kế toán
37 Phó trưởng ban (Bà. Tuyền) 51257 0963.833.999 tuyennapc3@gmail.com
38 Chuyên viên 51251 - 51252 2220545 - 6255586
Ban Kinh doanh
39 Trưởng ban (Ô.Phương) 51290 6255590 0963.814.222 Phuongttr@gmail.com
40 Phó trưởng ban (B.Cẩm) 51592 6255530 0969.554.789 camltp@gmail.com
41 Phó trưởng ban (Ô.Hùng) 51291 6255252 0963.030.106 hungnq_05@yahoo.com.vn
42 Chuyên viên 52592-52593-52594 6255579
Ban Kỹ thuật
43 Trưởng ban (Ô.Long) 51240 6255540 0912425371 long79d@gmail.com
44 Chuyên viên 51241 - 51242 - 51243 2221144
Ban Vật tư
45 Trưởng ban (Ô.Trường) 51260 6255560 0963.234.345 letruonglec@gmail.com
46 Phó trưởng ban (Ô.Phước) 51261 0963.101.595 Phuochk@cpc.vn
47 Chuyên viên 51263
Ban Quản lý Đầu tư
48 Trưởng ban (Ô.Vinh) 51280 6255582 0913.42.42.42 vinheqn@gmail.com.vn
49 Phó trưởng ban (Ô.Vũ) 51281 0963.202.555 vuvandangdolphin@gmail.com
50 Phó trưởng ban (Ô.Việt) 51282 0963.217.218 vietnh.na@gmail.com
51 Phó trưởng ban (Ô.Châu) 51283 0963.208.209 nguyennhochau@gmail.com
52 Chuyên viên 51284-51285-51286
Ban Công nghệ thông tin
53 Phó trưởng ban.PT (Ô.Tuấn) 51264 6255512 0963.231.980 Trankhac.tuan@gmail.com
54 Chuyên viên 51694 - 51695 - 51289 2210382
Ban Thanh tra bảo vệ
55 Trưởng ban (Ô.Sơn) 51236 6255510 0963.424.222 Sonhn61@yahoo.com.vn
56 Phó trưởng ban (Ô. Lợi) 51237 0913.490.076 Lephucloicpc@gmail.vn
57 Chuyên viên 51235 - 51237
Ban Pháp chế
58 Trưởng ban (Ô. Ánh) 51218 6255518 0963.123.345 Anhpc3@yahoo.com
59 Phó trưởng ban (B. Đoan) 51215 0966.687.768 todoanpham@gmail.com
60 Chuyên viên 51219
Ban Quan hệ quốc tế
61 Phó trưởng ban PT (B.Lý) 51270 6255570 0963.231.960
62 Phó trưởng ban (Ô.Hưng) 51271 0963.233.466 Frdpc3@gmail.com
63 Chuyên viên 51272-51273-51274 6556367
Ban Quan hệ cộng đồng
64 Trưởng ban (B.Khanh) 52630 2222233 0963.070.999 Khanhpc3@gmail.com
65 Chuyên viên 52632 - 52633 - 52634
Ban an toàn
66 Trưởng ban (Ô.Thành) 51287 6255514 0963.356.357 Thanhnc@cpc.vn
67 Phó trưởng ban (Ô. Tuấn) 51288 0963.486.424 Tuantn@cpc.vn
68 Phó trưởng ban (Ô.Thắng) 52659 0966.555889
69 Chuyên viên 52654 - 52655
Ban Quản lý xây dựng
70 Trưởng ban (Ô.Cường) 51226 6255111 0963.404.142 cuongthaivan@gmail.com
71 Chuyên viên 51225 - 51227 - 51229
Ban Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
72 Phó trưởng ban PT (Ô.Khánh) 51248 2210379 0962.678.989 khanhnhcpc@gmail.com
73 Phó trưởng ban (Ô.Gia) 0963.656.999 tranvangia@gmail.com
74 Chuyên viên 51248 - 51249
Ban Kiểm soát nội bộ
75 Trưởng ban (Ô.Bình) 51296 6255511 0963.404.260 binhphancong@gmail.com
76 Phó trưởng ban (Ô.Anh) 51297 0905.676.777 anhleky@gmail.com
77 Chuyên viên 52692 - 52693
Đầu trang