DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Chọn đơn vị
Tìm lọc danh bạ Reset Xem danh bạ CPC-eOffice
STT Nơi đặt máy Cơ quan Di động (096) / Mạng khác Email
Nội bộ Cố định
CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (0511) - 393 Trưng Nữ Vương - TP. Đà Nẵng
Ban Lãnh đạo
1 Chủ tịch kiêm TGĐ (Ô. Nhân) 51200 6256444 9889999 trandinhnhan@cpc.vn
2 PTGĐ (Ô.Kim Hùng) 51201 6255532 3252999 hunglekim2012@yahoo.com
3 PTGĐ (Ô.Thành) 51202 6255534 3580089 nguyenthanhpc3@gmail.com
4 PTGĐ (Ô. Sỹ Hùng) 51203 6255531 3151961 hungps@cpc.vn
5 KSV Chuyên trách (Ô.Hồng) 51259 6255538 3464748 Hongnt@cpc.vn
6 Kế toán trưởng (Ô.Thu) 51204 6255500 3338888 Thuht@cpc.vn
Đảng ủy Tổng Công ty
7 Phó bí thư Đảng ủy (Ô.Ngân) 51567 6255507 3012567 Ngantt@cpc.vn
8 PCVP (B. Vân) 51568 3020565
9 PCNUBKT (Ô. Toàn) 51566 8080000
10 PTBTC (Ô. Mạnh Hùng) 3222556
11 Chuyên viên 3612732
Văn phòng Công đoàn
12 CT Cđoàn (Ô.Khánh) 51205 6255549 2024449 Phamquockhanh@cpc.vn
13 Phó CT CĐoàn (ô.Hùng) 51276 3404627 Hungth1956@gmail.com
14 Chuyên viên 51277
Văn phòng
15 Chánh văn Phòng (Ô. Quang) 51210 2465555 3252729 Quangtmcpc@gmail.com
16 Phó chánh Văn phòng (Ô. Minh) 51211 3194797 Minhtc@cpc.vn
17 Văn thư 51216 - 51217 6258555
18 Máy Fax 51217 3625071
19 Quản trị 51209 6257111
20 Lưu trữ - Thư viện 51279
21 Tổ xe 51214
22 Tổ Bảo vệ 51213 6254333
Ban Tổ chức & Nhân sự
23 Trưởng ban (Ô.Lợi) 51230 6502999 3424999 Loitd@cpc.vn
24 Phó trưởng ban (Ô.Lâm) 51232 2210530 3434999 Lamleminh@cpc.vn
25 Phó trưởng ban (Ô.Tuấn) 51233 3515253 Tuanleduyanh@cpc.vn
26 Y tế 51295
27 Phó Trưởng ban (Ô.Nam) 3345456
Ban Kế hoạch
28 Trưởng ban (Ô. Dũng) 51220 6254222 3252525 Dunglha@gmail.com
29 Phó trưởng ban (Ô.Chương) 51221 2210362 Chuongpc3@gmail.com
30 Chuyên viên 51222 - 51223 - 51224
Ban Tài chính Kế toán
31 Phó trưởng ban (Ô. Sơn) 51251 2210375 3655999 Sonnt@cpc.vn
32 Chuyên viên 51251 - 51252 2210375 - 2210532
Ban Kinh doanh
33 Trưởng ban (Ô.Phương) 51290 2210379 3814222 Phuongttr@gmail.com
34 Phó trưởng ban (Ô.Tiến) 9256868 Tientv@cpc.vn
35 Phó trưởng ban (Ô.Hùng) 3030106 hungnq_05@yahoo.com.vn
36 Chuyên viên 51293 2210379
Ban Kỹ thuật
37 Trưởng ban (Ô. Đức) 51240 6255540 3356798 Nvduc@cpc.vn
38 Phó trưởng ban (Ô.Gia) 51245 3656999 tranvangia@gmail.com
39 Chuyên viên 51241 - 51242 - 51243 2210274 - 2210284 - 2210531
Ban Vật tư
40 Trưởng ban (Ô.Trường) 51260 6255560 3234345 letruonglec@gmail.com
41 Phó trưởng ban (Ô.Phước) 51261 3101595 Phuochk@cpc.vn
42 Chuyên viên 51263
Ban Quản lý Đầu tư
43 Trưởng ban (Ô.Cường) 51280 6255582 3404142 cuongthaivan@gmail.com.vn
44 Phó trưởng ban (Ô.Vũ) 51281 2210368 3202555 vuvandangdolphin@gmail.com
45 Phó trưởng ban (Ô.Việt) 51282 2210288 3217218 vietnh.na@gmail.com
46 Chuyên viên 51282 2210288
Ban Công nghệ thông tin
47 Phó trưởng ban.PT (Ô.Tuấn) 51264 3231980 Trankhac.tuan@gmail.com
48 Chuyên viên 51694 - 51695 - 51289 2210382
Ban Thanh tra bảo vệ
49 Trưởng ban (Ô.Sơn) 51236 6255510 3424222 Sonhn61@yahoo.com.vn
50 Phó trưởng ban (Ô. Lợi) 51237 0913490076 Lephucloicpc@gmail.vn
51 Chuyên viên 2210380
Ban Pháp chế
52 Trưởng ban (Ô. Ánh) 51218 6255518 3123345 Anhpc3@yahoo.com
53 Phó trưởng ban (B. Đoan) 51215 6687768 todoanpham@gmail.com
54 Chuyên viên 51219
Ban Quan hệ quốc tế
55 Trưởng ban (B.Liên) 51270 6255570 3515999 Dieulien@gmail.com
56 Phó trưởng ban (Ô.Hưng) 51271 2210367 3233466 Frdpc3@gmail.com
57 Phó trưởng ban (B.Lý) 51273 2210520 3231960
58 Chuyên viên 51271 2210520
Ban Quan hệ cộng đồng
59 Phó trưởng ban.PT (B.Khanh) 51597 2210381 3070999 Khanhpc3@gmail.com
60 Chuyên viên 51596
61
Ban an toàn
62 Trưởng ban (Ô.Thành) 51287 6255514 3356357 Thanhnc@cpc.vn
63 Phó trưởng ban (Ô. Tuấn) 51288 3486424 Tuantn@cpc.vn
Ban Quản lý xây dựng
64 Trưởng ban (Ô.Thiện) 51226 6255111 3135136 Dchieuthien@gmail.com
65 Chuyên viên 51268 - 51229
Ban Kiểm tra - Giám sát mua bán điện
66 Trưởng ban (Ô. Sỹ) 51247 2210379 3494899 letansy69@gmail.com
67 Phó trưởng ban (Ô.Khánh) 51248 2678989 khanhnhcpc@gmail.com
68 Chuyên viên 51249
Ban Kiểm soát nội bộ
69 Trưởng ban (Ô.Bình) 51296 3404260 binhphancong@gmail.com
Đầu trang