KỸ THUẬT AN TOÀN
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 của EVN (18/08/2014,07:44:12)
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 về việc tăng cường công tác PCCC và PCLB, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu của EVN
Công văn 2681/EVN-AT và 2684/EVN-AT ngày 11/7/2014 (17/07/2014,10:45:53)
Văn bản số 2681/EVN-AT V/v phổ biến tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2014 và văn bản số 2684/EVN-AT ngày 11/7/2014 V/v tăng cường công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.
Văn bản số 2378/EVN-AT ngày 23/6/2014 của EVN về việc thực hiện công tác PCLB năm 2014 (30/06/2014,16:05:15)
Văn bản số 2378/EVN-AT ngày 23/6/2014 của EVN về việc thực hiện công tác PCLB năm 2014
Văn bản số 1884/EVN-AT ngày 16/5/2014 của EVN về việc thực hiện công tác PCCC (26/05/2014,07:41:46)
Văn bản số 1884/EVN-AT ngày 16/5/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.
Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (23/05/2014,10:01:00)
Nội dung công văn số 363/ATMT-ATĐ ngày 13/5 của Cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29/4/2014 của Bộ Công thương (20/05/2014,08:47:38)
Chỉ thị số 13/CT-BCT ngày 29/4/2014 của Bộ Công thương về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/4/2014 của Bộ Công thương (20/05/2014,08:46:06)
Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 17/4/2014 của Bộ Công thương về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ trong ngành Công thương
Công văn số 1347/EVN-AT ngày 15/4/2014 (28/04/2014,08:13:27)
Công văn số 1347/EVN-AT ngày 15/4/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về báo cáo tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2013 và nhiệm vụ công tác PCLB năm 2014
Chỉ thị số 1348/CT-EVN ngày 15/4/2014 (28/04/2014,08:10:13)
Chỉ thị số 1348/CT-EVN ngày 15/4/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2014.
Mẫu bản cam kết AT-VSLĐ năm 2014 (23/01/2014,14:22:45)
Ngày 16/01/2014, tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2013 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, Tổng công ty đã tổ chức ký Cam kết giao ước thi đua năm 2014 “Chấp hành nghiêm các quy định về AT-VSLĐ và không để xảy ra TNLĐ”
TIN ĐÃ ĐƯA
Số tin: 100 - Số trang 5 trang |< < 1 2 3 4 5 > >|