KỸ THUẬT AN TOÀN
Mẫu bản cam kết AT-VSLĐ năm 2014 (23/01/2014,14:22:45)
Ngày 16/01/2014, tại Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2013 và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất, Tổng công ty đã tổ chức ký Cam kết giao ước thi đua năm 2014 “Chấp hành nghiêm các quy định về AT-VSLĐ và không để xảy ra TNLĐ”
Công văn số 30/EVN-AT-KTSX (08/01/2014,07:35:43)
Công văn số 30/EVN-AT-KTSX ngày 03/01/2014 của EVN về việc góp ý dự thảo Quy trình điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện.
Công văn số 01/EVN-AT (08/01/2014,07:34:30)
Công văn số 01/EVN-AT ngày 02/01/2014 của EVN về việc góp ý dự thảo Quy chế công tác quản lý an toàn trong EVN
Công văn số 4904/EVN-AT (30/12/2013,15:27:54)
Công văn số 4904/EVN-AT ngày 19/12/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện công tác PCCC
Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (24/12/2013,17:01:34)
Tổ chức thực hiện Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
Chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của EVN (03/12/2013,07:54:24)
Chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của EVN (kèm theo văn bản số 5957/EVNCPC-KTAT ngày 02/12/2013 của
Phổ biến rút kinh nghiệm TNLĐ của EVN (22/11/2013,07:59:07)
Phổ biến rút kinh nghiệm tai nạn lao động trong toàn EVN (kèm theo văn bản số 5780/EVNCPC-KTAT ngày 21/11/2013 của Tổng công ty Điện lực miền Trung)
Quy định kiểm tra, chấm điểm công tác ATVSLĐ trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung” (19/07/2013,14:46:04)
Quy định kiểm tra, chấm điểm công tác ATVSLĐ trong Tổng Công ty Điện lực miền Trung” nhằm: Quy định và hướng dẫn CBCNV trong EVNCPC thực hiện các biện pháp tổ chức phong trào bảo đảm ATVSLĐ; các biện pháp về KTAT và PCCN; và các biện pháp chăm sóc SK, VSLĐ cải
Kết quả lớp huấn luyện công tác AT-VSLĐ 2013 (02/07/2013,16:00:31)
Từ ngày 03/6÷07/6/2013, Tổng công ty đã tổ chức 02 lớp huấn luyện công tác AT-VSLĐ năm 2013, kết quả kiểm tra sát hạch như sau:
Chỉ thị số 1668/CT-EVN ngày 09/5/2013 (16/05/2013,14:12:53)
Chỉ thị số 1668/CT-EVN ngày 09/5/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2013
TIN ĐÃ ĐƯA
Số tin: 100 - Số trang 5 trang |< < 1 2 3 4 5 > >|