KỸ THUẬT AN TOÀN
Chỉ thị số 30/CT-BCT về tăng cường công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão (10/12/2014,16:26:38)
Chỉ thị số 30/CT-BCT ngày 17/11/2014 về tăng cường công tác ứng phó với bão mạnh và siêu bão của Bộ Công thương
Ngăn ngừa sự cố, đảm bảo cung ứng điện mùa mưa bão (06/10/2014,09:17:32)
Công văn số 9489/BCT-ĐTĐL ngày 26/9/2014 của Bộ Công thương
Kết quả kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến xác suất về kỹ thuật an toàn (01/10/2014,08:03:00)
Kết quả kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến xác suất về kỹ thuật an toàn- Theo chỉ đạo của EVNCPC tại văn bản số 4850//EVNCPC-KTAT+CNTT ngày 12/9/2014.
CV số 3626/EVN-AT ngày 17/9/2014 của EVN (25/09/2014,14:49:33)
Về việc thực hiện “Quy chế công tác quản lý
an toàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”
VB số 3566/EVN-AT ngày 10/9/2014 v/v tăng cường công tác PCCC (18/09/2014,09:38:35)
VB số 3566/EVN-AT ngày 10/9/2014 v/v tăng cường công tác PCCC
Kết luận của HĐTV về công tác PCLB năm 2014 (17/09/2014,11:08:14)
Văn bản số 3360/EVN-AT ngày 27/8/2014 của EVN
Thực hiện kết luận của HĐTV về công tác PCLB năm 2014 (17/09/2014,10:47:25)
Văn bản số 3360/EVN-AT ngày 27/8/2014 của EVN
Văn bản số 3511/EVN-KTSX ngày 08/9/2014 của EVN (12/09/2014,08:47:38)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương tại văn bản số 8612/BCT-ĐTĐL ngày 05/9/2014 và của EVN tại văn bản số 3511/EVN-KTSX ngày 08/9/2014 về việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa mưa bão
Văn bản số 3240/EVN-AT ngày 19/8/2014 của EVN (11/09/2014,10:01:54)
Thông báo của EVN về kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại 5 Tổng công ty Điện lực
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 của EVN (18/08/2014,07:44:12)
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 về việc tăng cường công tác PCCC và PCLB, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu của EVN
TIN ĐÃ ĐƯA
Số tin: 100 - Số trang 5 trang |< < 1 2 3 4 5 > >|