KỸ THUẬT AN TOÀN
Ngăn ngừa sự cố, đảm bảo cung ứng điện mùa mưa bão (06/10/2014,09:17:32)
Công văn số 9489/BCT-ĐTĐL ngày 26/9/2014 của Bộ Công thương
Kết quả kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến xác suất về kỹ thuật an toàn (01/10/2014,08:03:00)
Kết quả kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến xác suất về kỹ thuật an toàn- Theo chỉ đạo của EVNCPC tại văn bản số 4850//EVNCPC-KTAT+CNTT ngày 12/9/2014.
CV số 3626/EVN-AT ngày 17/9/2014 của EVN (25/09/2014,14:49:33)
Về việc thực hiện “Quy chế công tác quản lý
an toàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”
VB số 3566/EVN-AT ngày 10/9/2014 v/v tăng cường công tác PCCC (18/09/2014,09:38:35)
VB số 3566/EVN-AT ngày 10/9/2014 v/v tăng cường công tác PCCC
Kết luận của HĐTV về công tác PCLB năm 2014 (17/09/2014,11:08:14)
Văn bản số 3360/EVN-AT ngày 27/8/2014 của EVN
Thực hiện kết luận của HĐTV về công tác PCLB năm 2014 (17/09/2014,10:47:25)
Văn bản số 3360/EVN-AT ngày 27/8/2014 của EVN
Văn bản số 3511/EVN-KTSX ngày 08/9/2014 của EVN (12/09/2014,08:47:38)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương tại văn bản số 8612/BCT-ĐTĐL ngày 05/9/2014 và của EVN tại văn bản số 3511/EVN-KTSX ngày 08/9/2014 về việc đảm bảo cung ứng điện trong mùa mưa bão
Văn bản số 3240/EVN-AT ngày 19/8/2014 của EVN (11/09/2014,10:01:54)
Thông báo của EVN về kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại 5 Tổng công ty Điện lực
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 của EVN (18/08/2014,07:44:12)
Văn bản số 3089/EVN-VP+AT ngày 07/8/2014 về việc tăng cường công tác PCCC và PCLB, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu của EVN
Công văn 2681/EVN-AT và 2684/EVN-AT ngày 11/7/2014 (17/07/2014,10:45:53)
Văn bản số 2681/EVN-AT V/v phổ biến tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2014 và văn bản số 2684/EVN-AT ngày 11/7/2014 V/v tăng cường công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.
TIN ĐÃ ĐƯA
Số tin: 126 - Số trang 7 trang |< < 1 2 3 4 5 > >|