NHÂN VẬT SỰ KIỆN
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 25E
Cập nhật ngày 07/12/2010,10:09:18

Sáng ngày 06/12/2010 tại Trường Chính trị - Hành Chính, Ban Tổ chức thành uỷ Đà Nẵng đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận hành chính khoá 25E.

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khoá 25E
Tham dự khoá học có tổng số 75 học viên là đảng viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch nguồn thuộc các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoá học được tổ chức trong thời gian 16 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2010. Các học viên tham dự khoá học sẽ được bổ sung kiến thức về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, các chuyên đề về Xây dựng Đảng và quản lý nhà nước.

Trong đợt này, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực miền Trung cử 9 đảng viên là cán bộ chủ chốt thuộc các đơn vị đóng tại Đà Nẵng có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ tham dự.

Văn Nhân
Chia sẻ:
Các tin bài khác