TIN TỨC
PC Quảng Trị: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5
Cập nhật ngày 22/07/2013,11:15:09

Ngày 12/7/2013, PC Quảng Trị đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho toàn thể CBCNV thuộc đối tượng 5. Tham dự lễ khai mạc có Trung tá Nguyễn Văn Giang – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đông Hà, Trung uý Lê Văn Quang Vũ – cán bộ Ban CHQS thành phố Đông Hà và các đồng chí trong Ban lãnh đạo PC Quảng Trị.

Giảng viên của Ban CHQS thành phố Đông Hà đang truyền đạt kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 5
Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Quang Đông – Thường vụ Đảng uỷ, Phó giám đốc PC Quảng Trị đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó nhấn mạnh công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được Đảng, Nhà nước xác định là một bộ phận của nền giáo dục quốc gia, là nội dung rất quan trọng trong việc quán triệt, thực hiện đường lối quân sự của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đề nghị các học viên tập trung, chú ý lắng nghe các giảng viên, cán Bộ Ban CHQS thành phố Đông Hà truyền đạt kiến thức quốc phòng – an ninh, tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc nội dung cơ bản, từ đó vận dụng kiến thức đã học vào nhiệm vụ theo từng cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng công tác quốc phòng – an ninh của đơn vị ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian 2 ngày (12-13/7/2013), các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đã được các giảng viên truyền đạt các chuyên đề với nội dung chính như: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên...
Quỳnh Nga
Chia sẻ:
Các tin bài khác