TIN TỨC
PC Quảng Trị: Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, kế hoạch SXKD
Cập nhật ngày 24/09/2013,10:29:07

Năm 2013, PC Quảng Trị thực hiện kế hoạch SXKD trong điều kiện tình hình KTXH trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Dự báo trong những tháng cuối năm, hệ thống điện sẽ đủ nguồn cung cấp và tình hình kinh tế xã hội của địa phương sẽ tăng trưởng tốt hơn. Trước tình hình đó, PC Quảng Trị đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD năm 2013.

PC Quảng Trị chú trọng kiểm tra thông số vận hành các TBA nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện
Điện thương phẩm là chỉ tiêu luôn được PC Quảng Trị quan tâm, chú trọng. Để duy trì và tăng trưởng điện thương phẩm, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cung cấp điện năm 2013; bố trí phương thức vận hành và kế hoạch công tác trên lưới điện hợp lý để hạn chế thời gian ngừng cấp điện công tác; tăng cường kiểm tra lư¬ới điện, thường xuyên theo dõi, phân tích các nguyên nhân sự cố và đưa ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản (XDCB), đặc biệt là các công trình nâng công suất, chống quá tải lưới điện và các công trình cấp điện phụ tải mới.

PC Quảng Trị tiếp tục thực hiện chương trình giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chủ nhiệm chương trình giảm tổn thất điện năng tại Công ty và các Điện lực; sử dụng hiệu quả các dữ liệu từ hệ thống đo xa nhằm giám sát chặt chẽ sản lượng điện của từng tuyến đường dây, trạm biến áp để sớm phát hiện và có giải pháp hữu hiệu đối với hiện tượng tăng tổn thất điện năng bất thường; tích cực quan tâm công tác thay thế công tơ định kỳ và thiết bị đo đếm (đặc biệt là các TBA chuyên dùng). Bên cạnh đó, PC Quảng Trị khuyến khích khách hàng lắp đặt hệ thống bù hạ áp góp phần giảm tổn thất điện năng; tăng cường kiểm tra sử dụng điện; thực hiện tốt công tác phúc tra ghi chỉ số công tơ và xử lý triệt để các vi phạm về sử dụng điện...

Ngoài ra, PC Quảng Trị không ngừng thực hiện công tác rà soát, áp giá điện theo đúng đối tượng, chú trọng các khu vực thị tứ mới tiếp nhận để bán lẽ, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng sớm đưa các phụ tải sản xuất, kinh doanh dịch vụ mới vào sử dụng nhằm tăng giá bán bình quân và giảm tổn thất điện năng.

Để đảm bảo công tác vận hành, quản lý và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, PC Quảng Trị đã tổ chức lập phương án sửa chữa nguồn lưới điện theo từng chuyên đề; các sự cố lưới điện cần được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, từ đó tổng hợp, phân tích nguyên nhân để đưa ra giải pháp phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố lưới điện. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì công tác kiểm tra việc chấp hành quy trình quy phạm, chế độ phiếu thao tác, công tác và sử dụng các trang thiết bị an toàn bảo hộ lao động tại các đơn vị.

Hưởng ứng năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN và chương trình hành động của EVNCPC, PC Quảng Trị đã tổ chức bồi huấn, đào tạo nghiệp vụ theo từng chuyên đề nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV; triển khai thực hiện Quy trình dịch vụ một cửa trong toàn Công ty để thực hiện tốt công tác dịch vụ khách hàng trong các khâu cấp điện mới, sửa chữa điện, thu tiền...; tích cực đưa CNTT vào ứng dụng trong hoạt động SXKD góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của Công ty.

Ngoài ra, PC Quảng Trị đã tiếp tục hoàn thiện mô hình các Điện lực theo Quy chế tổ chức và hoạt động CTĐL/ĐL cấp quận/huyện của EVN. Trong đó hoàn thành việc phê duyệt mô hình tổ chức, thành lập các phòng, Đội sản xuất theo quy định. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý; đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa đảm bảo đủ các tiêu chuẩn theo Quy chế.
Diệu Thúy
Chia sẻ:
Các tin bài khác