Lý Sơn quê tôi…
Tôi sinh ra và lớn lên nơi đầu sóng ngọn gió trên mảnh đất đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi),