Mới nhất
Đọc nhiều nhất
Sự lãnh đạo của Đảng bộ qua 40 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty Điện lực miền Trung

Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Trung mà tiền thân là Chi bộ cơ quan Công ty Điện lực miền Trung được thành lập vào tháng 3/1976; đến năm 1980 được tổ chức thành Đảng bộ cơ quan Công ty Điện lực miền Trung; tháng 5/1981, Công ty Điện lực miền Trung được đổi tên thành Công ty Điện lực 3, Đảng bộ cơ quan Công ty Điện lực miền
EVNCPC eTV
Phóng sự eTV: Văn hóa EVNCPC từ góc nhìn thực tiễn
(06/10/2015,16:11:20)

Đang truy cập:
Lượt truy cập: