TIN TỨC
Ứng dụng Rơle bảo vệ 7SJ63 trong mạng điện có trung tính cách ly
Cập nhật ngày 24/02/2009,16:35:43
Tính năng ưu việt của rơ le 7SJ6

Tính năng ưu việt của rơ le 7SJ63 là phát hiện chính xác vị trí xuất tuyến xảy ra sự cố chạm đất, giúp nhân viên quản lý lưới điện xử lý tình huống tốt, duy trì khả năng cấp điện tối ưu cho khách hàng. Sau đây là giới thiệu hoạt động của rơ le 7SJ63:

Sơ đồ nối điện chính cho TBA cấp điện áp đến 35kV:

Hình 1

 

Rơ le bảo vệ tại các TBA đang sử dụng hiện nay có một số tính năng như bảo vệ quá dòng điện cắt nhanh, có thời gian phụ thuộc (F50/51), tín hiệu dòng điện được lấy từ TI từng xuất tuyến. Phát hiện chạm đất (F64) được lấy từ cuộn tam giác hở của máy biến điện áp thanh cái, chi phí đầu tư thấp. Nhưng rơle có ít tính năng hoạt động,  khi có sự cố chạm đất, nhân viên vận hành sẽ không xác định được xuất tuyến nào đang bị sự cố và phải cắt điện tất cả các xuất tuyến. (hình 5)

Giới thiệu rơle 7SJ63 - SIEMENS

Hình 2

 

Hình 3

 

Hình 4

Sơ đồ bảo vệ rơ le hiện nay tại các TBA:

Hình 5

 

Hình 6

 

Hình 7

Tính năng vượt trội của rơ le 7SJ63:

Đối với xuất tuyến là đường dây trên không, giữ nguyên rơle bảo vệ quá dòng (50/51), rơle phát hiện chạm đất (64) hiện có. Bổ sung rơle bảo vệ chạm đất có hướng (F67Ns). Có thể sử dụng rất nhiều chức năng bảo vệ từ rơle 7SJ63, chi tiết số lượng chức năng như hình 2. VE được lấy từ cuộn tam giác hở của máy biến điện áp thanh cái hiện có. Lấy tín hiệu dòng điện chạm đất IEE bằng cách cộng dòng điện IL1, IL2, IL3. Trang bị mỗi xuất tuyến một rơle bảo vệ chạm đất có hướng hoặc sử dụng 1 rơle cho tất cả các xuất tuyến bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi dòng điện (AS).

Ưu điểm: đơn giản, dể thực hiện, chi phí đầu tư thấp. Nhược điểm: sẽ xuất hiện dòng điện IEE khi không có sự cố chạm đất do đặc tính các TI sử dụng cho các pha thường khác nhau. (hình 6)                 

Đối với xuất tuyến là cáp ngầm, giữ nguyên rơle bảo vệ quá dòng (50/51), rơle phát hiện chạm đất (64) hiện có. Bổ sung rơle bảo vệ chạm đất có hướng (F67Ns). Có thể sử dụng rất nhiều chức năng bảo vệ từ rơle 7SJ63, chi tiết số lượng chức năng như hình 2 (sơ đồ chức năng). VE được lấy từ cuộn tam giác hở của máy biến điện áp thanh cái hiện có. Bổ sung máy biến dòng điện thứ tự không (TI0) để lấy tín hiệu dòng điện chạm đất IEE. Trang bị mỗi xuất tuyến một rơle bảo vệ chạm đất có hướng hoặc sử dụng 1 rơle cho tất cả các xuất tuyến bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi dòng điện (AS). (hình 7)

Thao tác để xác định xuất tuyến xảy ra chạm đất: Nếu ta trang bị cho mỗi xuất tuyến một rơle bảo vệ chạm đất, thì khi có sự cố, rơle 7SJ63 sẽ phát hiện ngay và nhân viên quản lý vận hành nhanh chóng nhận biết được xuất tuyến nào bị sự cố. Nếu ta trang bị một rơle cho tất cả xuất tuyến thì việc xác định xuất tuyến nào xảy ra chạm đất bằng cách sử dụng bộ chuyển đổi dòng điện (AS), để đưa tín hiệu dòng điện chạm đất IEE lần lượt từng xuất tuyến vào rơle, đến xuất tuyến nào mà rơle bảo vệ chạm đất có hướng tác động thì xuất tuyến đó đang có sự cố xảy ra. Khi xảy ra sự cố chạm đất, tùy thuộc vào quy trình vận hành mà nhân viên quản lý lưới điện có thể để xuất tuyến đó tiếp tục vận hành hoặc cắt xuất tuyến đó ra khỏi lưới điện. Việc sử dụng rơ le 7SJ63 sẽ chấm dứt được tình trạng cắt điện hàng loạt tại nhiều xuất tuyến mặc dù không xảy ra sự cố. Hiện nay, chức năng này còn chưa được sử dụng rộng rãi ở các lưới điện trung áp.                                  

Trần Đức Chung (TT Thiết kế điện)

Chia sẻ:
Các tin bài khác